Kvarnbyn historia

Kvarnbyn är ett industrihistoriskt område klassat som riksintresse inom kulturminnesvården. I Sverige startade det första handpappersbruket i mitten av femtonhundratalet vid

Stockholms ström. I Mölndals Kvarnby anlades det första bruket vid drygt hundra år senare, 1653. Sedan dess har det funnits sju-åtta handpappersbruk kring fallen. Papyrus, som lades ner 2006, var ett finpappersbruk med en över hundraårig historia i Kvarnbyn.

Kvarnbyns Handpappersbruk, som är en ideell förening, bildades 1996 som en historisk referens till Kvarnbyns långa pappershistoria.

Kulturarv

Vår uppgift är att förvalta kunskaperna från det över tvåtusen år gamla hantverket att tillverka papper för hand. Det är både ett lokalt och globalt immateriellt kulturarv som vi håller levande och utvecklar.

Vi tillverkar papper på traditionellt sätt av bomulls- och linnelump och vi experimenterar med olika växtfibrer och blandningar av dessa. Föreningen vill etablera den egentillverkade pappersmassan som ett självständigt grundmaterial för konstnärligt skapande.

Det finns bara ett fåtal handpappersbruk kvar i Sverige som är öppna för allmänheten, men det finns ett nätverk för handpappersmakare där man utbyter erfarenheter om tekniker, fibrer och annat som rör papperstillverkning.

Verksamhet

I vår lokal, Stenladan, finns en verkstad för papper, hantverk och konst samt en butik som är öppen tre dagar i veckan.

Verkstaden är en mötesplats för hantverk och konstnärligt skapande. Här visar vi upp och berättar om växtfibrer och handgjort papper och vad man kan ha det till, samt  utvecklar nya produkter där fibrernas olika egenskaper utnyttjas. Grupper och skolor som vill pröva på att göra papper är alltid välkomna.

Det finns ett brett sortiment av kurser och seminarier, samt medlemsaktiviteter för praktisk fördjupning i olika ämnen med koppling till papper. Lokalen används också för olika kulturella evenemang, som tex. musikkvällar.

Vi är en ideell förening, det innebär att vi arbetar frivilligt. Alla som är intresserade av handgjort papper , hantverk och konst är välkomna i föreningen.

Grundläggande principer i vår verksamhet

Handgjort papper har traditionellt tillverkats av lump och är därför idealiskt för återanvändning av gamla kläder och sängkläder. Papper av lump är naturligt syrafritt och arkivbeständigt. Pappret kan internlimmas och /eller ytlimmas, beroende på vad det ska användas till. Man kan själv kontrollera vad man vill ha i sitt papper.

Vi använder papper istället för plast och andra syntetiska material och vi odlar våra egna fibrer, färgämnen och ecoprinting-material. Vi lär oss tillverka våra egna färger och vårt eget bläck samt  lär oss använda andra material relaterade till papper och skrift. Många produkter i butiken är skapade av återvunnet papper eller återvunna textilier.

Den ekonomiska hållbarheten för handpappersbruket är baserat på inkomster från medlemskap och kursavgifter. De  flesta andra aktiviteter vi tillhandahåller siktar mot att  gå jämt upp. När vi ansöker om finansiering så är det för specifika utvecklingsprojekt och inte för våra rullande utgifter. Vår butik hålla öppen med hjälp av frivilliga medlemmar och det gäller också produktion för mycket av det vi säljer i butiken. Vår styrelse lägger ner mycket av sin egen tid och energi för att få organisationen att fungera. I utbyte får styrelsemedlemmarna fritt tillträde till verkstaden och möjlighet att lära av varann.

Handpappersbruket har en blandning av människor av olika kön, nationaliteter och åldrar. Vi har aktiviteter för barn från fem år och uppåt, familjevänliga aktiviteter liksom gott om aktiviteter för äldre som är intresserade av att dela med sig av sina kunskaper eller lära sig nya. För oss är det viktigt att dela med oss av vår kunskap och ge en möjlighet  för människor att experimentera i en stödjande miljö. Ateljén är tillgänglig för rullstolar och vi tillhandahåller möjligheter för frivilligarbete för människor som inte är redo att delta i det vanliga arbetslivet.

Vi välkomnar alla till vår förening att bidra med sina idéer, var de än kommer ifrån så länge de delar våra demokratiska ideal.

  • Ekologisk
  • Ekonomisk
  • Social
Samverkanspartner
Zenart

Zenart

Mölndal Stad

Mölndal Stad

Mölndala

Mölndala

Mölndals Hembygdsförening

Mölndals Hembygdsförening

Nätverket för pappersmakare
Zenart

Zenart

Mölndal Stad

Mölndal Stad

Mölndala

Mölndala

Mölndals Hembygdsförening

Mölndals Hembygdsförening