Medlemsinformation

Startsida

Aktuellt

Medlemsinfo

Verkstad

Kurser

Butik

Utställningar

Nätverket

Historiskt

Bildgalleri

Kontakt och Länkar

 

 


Hoppa direkt till aktuell plats längre ned på sidan genom att klicka i rubriklistan

PRESENTATION AV FÖRENINGEN
VAD INNEBÄR ETT MEDLEMSKAP?
TILL DIG SOM REDAN ÄR MEDLEM

PRESENTATION AV FÖRENINGEN
Kvarnbyns Handpappersbruk är en ideell förening, som sysslar med att tillverka papper för hand enligt gamla metoder, från 16-1700-talen.

Materialet är i första hand bomulls- och linnelump, men det förekommer även andra växtfibrer från den svenska floran.
I de fall vi arbetar med växtfibrer från den asiatiska floran, kräver detta en annan arbetsmetod.

Vi tillverkar såväl brukspapper som papper i konstnärliga tillämpningar.

Föreningens syften och målsättningar.
Ett syfte med föreningen är att utveckla och sprida kunskap om papperets hantverk, om den intressanta bredd och de möjligheter, som själva materialet erbjuder.

Viktigt för oss är även att sprida kunskap om papperets historiska bakgrund och då gärna med Kvarnbyn, som en näraliggande illustration.

Vi bedriver kurs- och seminarieverksamhet.

 

VAD INNEBÄR ETT MEDLEMSKAP ?


Alla med en nyfikenhet och ett intresse för det handgjorda papperet är välkomna som medlemmar i föreningen!

Våra två huvudmöjligheter till engagemang i föreningen för medlemmar är:

1/ Stödmedlem
Medlemsskapet kostar 150:-/år

2/ Medlem med Aktivitetsår. (Ersätter inte Stödmedlemsskap)
Ett Aktivitetsår innebär en möjlighet att arbeta i och disponera verkstaden för egna arbeten, i ett år fr o m Ditt betalningsdatum.

Obligatoriskt "Körkort" för verkstaden och användning av Holländare (valskvarn), införskaffas genom gemensamt arbete med föreningsansvariga.

Aktivitetsåret kostar 1000:-, löpande från betalningsdagen.

Avgifter betalas in på postgiro 67 07 23 - 6,
med KVARNBYNS HANDPAPPERSBRUK som mottagare.
Ditt kvitto blir ett Medlemskort för innevarande år respektive
Aktivitetsårskort med datumangivelse.
Korten är av handgjort papper.


Förmåner för alla medlemmar:

För utskick : Lämna gärna Din E-postadress om Du har en sådan.

* Nyhetsbrev skickas ut med information om aktiviteter och händelser i föreningen.

* Kallelse till föreningens årsstämma skickas ut en gång om året och ger Dig möjlighet att delta i stämman och att påverka verksamheten med egna förslag.

* Du inbjuds att delta i Medlemskvällar på Pappersbruket.
Tillfälle ges då bl a, att utan extra kostnad, själv pröva på att forma ark. Kvällarna är tänkta, som en utmärkt möjlighet att lära känna hantverket, verkstaden och andra medlemmar.
Kvällarna annonseras ut i Nyhetsbrevet.

* Du har som medlem 10% rabatt på de varor i Butiken, som tillverkats på Handpappersbruket.
Tala gärna om att Du är medlem vid betalningstillfällen, så att Du verkligen får del av Din rabatt.

Avgifter betalas in på plusgiro 67 07 23 - 6,
med KVARNBYNS HANDPAPPERSBRUK som mottagare.
Ditt kvitto blir ett Medlemskort resp medlemskort i form av Aktivitetsårskort med datumangivelser.
Korten är av handgjort papper.


TILL DIG SOM REDAN ÄR MEDLEM

Vi har en förfrågan till alla våra medlemmar :

Tanken är att vi även i år ska hålla Julmarknad i vår verkstad i Kvarnbyn.

Om Du har produkter, som Du tycker kan passa att sälja i det här sammanhanget och gärna vill vara med, är Du välkommen att komma in med förslag.
En huvudinriktning bör vara det handgjorda papperet.

Lämna då in något exemplar av den produkt, som Du vill föreslå till oss, för att ge vår Butiksgrupp möjlighet att ta ställning till om vi kan ta in Din produkt. Om Du har möjlighet, lämna gärna en kort beskrivning, Dina tankegångar om ev variationer av produkten etc

Lämna också gärna med det pris, som Du säljer varan för. Räkna då med Butikens 25 % tillägg och rimligheten i det pris, som detta innebär med tanke på kundpriset.

Hör av Dig till någon av oss, gärna så fort som möjligt.
Planeringen har börjat.

Du hittar oss under Knappen "Kontakt"