Kalligrafi kvällskurs

4 torsdagar, datum ej fastställda pga COVID
Kl 19 - 21.30
Kvarnbyns Handpappersbruk
1250 SEK

Kursinehåll

Vi går igenom tekniken med att skriva med bredpenna. Dessutom går vi igenom en stil – cancellaresca eller humanistkursiv. Vi talar om typografi och materiallära. Deltagarna får testa olika märken på pennor med metallspets. Även fortsättningselever är välkomna till kursen.

Kursledare

Maria Ahlström, MoFa, examen från HDK i grafisk formgivning, har deltagit i flera kurser med Kerstin Anckers som ledare.

Tag med

Tag med dig anteckningsmaterial, skisspapper eller annat pappersmaterial/kartong. Kalligrafipenna med filtspets – bredd 3,5 mm samt allt gammalt kalligrafimaterial (pennor, böcker o.s.v.) som du har.

Övrigt

Fyra tillfällen. I kursavgiften ingår vita A3-ark samt kvälllsfika. 25 kronor för kompendium tillkommer. Min 6 max 12 deltagare för kursens genomförande. Besked lämnas 10 dagar före kursstart. Anmälan sker genom att betala in 25 % av kursavgiften på föreningens plusgirokonto 67 07 23-6 senast 12 dagar före start. Anmälningsavgiften tillgodoräknas senare kurstillfälle vid ev. avhopp. Märk talongen med kurstitel och tid, ditt namn adress och tel. nr. Ev. e-postadress. Har du frågor kontakta Kvarnbyns Handpappersbruk via kontaktformulären.