Bokbinderi

Ej fastställt
Ej fastställt
Kvarnbyns Handpappersbruk
Ej fastställt

Kursinehåll

Grunderna i traditionell bokbindning. Metoden i sin enklaste form med så få specialverktyg som möjligt + hjälpmedel. De som gått tidigare kurser i handpapperstillverkning, ta med ark som kan användas till pärmar eller försättsblad.

Kursledare

Bo-Lennart Hermansson, bokbindare E-post: bolennart.hermansson@yahoo.com

Tag med

Tag gärna med dig liten skärmatta, brytbladskniv och nålar. Sax och anteckningsmaterial är också bra att ha med.

Övrigt

I kursavgiften ingår material och bruk av alla verktyg och redskap i pappersverkstaden. Kaffe förmiddag och eftermiddag ingår. Min 8 max 12 deltagare för kursens genomförande. Anmälan sker genom att betala in 25 % av kursavgiften på föreningens plusgirokonto 67 07 23-6 senast 12 dagar före kursstart. Avgiften tillgodoräknas senare kurstillfälle vid ev avhopp. Märk talongen med kurstitel och tid, ditt namn adress tel. nr. och e-postadress. Vid frågor kontakta Kvarnbyns Handpappersbruk. Klicka på bilden nedan så kan du se bildspel från kursen. e-post: info@kvarnbynshandpapper.org