Shin, Moon-Sik
108-1303 Woosung Apt, Cheolsan-Dong
Kwangmyung-Si, Kyunggi-Do, Korea.
Tel + 82 2 2613 7191, +82 2 681 1025 (Studio)
Halva mitt liv har passerat utan att jag tänkt på det koreanska papperets attraktionskraft. Hur blev det temat i min konversation med livet?
Var oljefärg och penslar inte ändamålsenliga för min natur?
Eller fångades jag av papperets enkelhet, en meditativ strävan i processen
att bearbeta ett naturmaterial?
Avsikten med mitt arbete är relationen mellan naturen och mig själv…
Jag placerar ett stycke natur genom mina fingrars beröring…

Fem separatutställningar. Grupputställningar i urval: ”The 5th Contemporary Exhibition of Korean Printmaking”, Seoul, Korea. ”The 1st Press”, Seoul, Korea. ”The Period Expression of 20 Artists”, Seoul, Korea. ”Seoul Contemporary Art Festival”, Seoul, Korea. ”The international Exhibition for Korean Art”, Seoul, Korea. ”Korean Paper the After”, Seoul, Korea. ”Japan-Korea Junktion”, Japan. ”Korean Paper Formative Interpretation”, Seoul, Korea. ”Printmaking Art, Books”, Seoul, Korea. ”Korean Paper-2001”, Yangpyong, Korea. ”Paper Art Korea-Japan”, Stockholm.
<<tillbaka<<